• Wpisów:28
  • Średnio co: 72 dni
  • Ostatni wpis:5 lata temu, 20:59
  • Licznik odwiedzin:4 586 / 2098 dni
Jesteś niezalogowany. Niektóre wpisy dostępne są tylko dla znajomych.
 
Niech nasza dro­ga będzie wspólna. Niech nasza mod­litwa będzie po­kor­na. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszys­tkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.
 

 
Marzę o cof­nięciu cza­su. Chciałbym wrócić na pew­ne roz­sta­je dróg w swoim życiu, jeszcze raz przeczy­tać uważnie na­pisy na dro­gow­ska­zach i pójść w in­nym kierunku.
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (3) ›
 

 
Kiedy śpię, śnię o Tobie, a gdy się budzę, pragnę utulić się w Jego ramionach. Nasza rozłąka sprawiła, że jeszcze bardziej upewniłam się, iż chcę spędzać noce i dnie u Twego boku...
 

 
Uwiel­biam pod­no­sić na niego wzrok i mieć nadzieję, że te­go nie zauważa. Kocham to ciepłe, roz­koszne drżenie mo­jego ciała, gdy na ho­ryzon­cie po­jawia się Je­go sylwetka...
 

 
Każde­go dnia modlę się aby Bóg spra­wił abym zna­lazła się w twoich ramionach...
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (6) ›
 

 
A gdy nasze wargi się zetknęły, wiedziałam, że gdybym nawet dożyła setki i zwiedziła wszystkie kraje świata, nic nie da się porównać z tą jedną chwilą, gdy po raz pierwszy pocałowałam chłopaka moich marzeń, i byłam pewna, że moja miłość będzie trwała wiecznie...
 

 
Zakochaliśmy się w sobie mimo dzielących nas różnic, a gdy już to się stało, zrodziło się coś wyjątkowego i pięknego. Moim zdaniem w ten sposób kocha się tylko raz i dlatego każda nasza wspólna minuta jest na trwałe wyryta w mej pamięci. Nigdy nie zapomnę ani jednej chwili...
 

 
Był ucieleśnieniem moich marzeń. Dzięki niemu stałam się tym, kim jes­tem, a trzy­manie jego w ra­mionach wy­dawało się bar­dziej na­tural­ne niż bi­cie serca.
Nasza miłość jak wiatr - nie możesz jej ujrzeć, lecz możesz ją poczuć <3
 

 
Jeśli w jakiejś odległej przyszłości znowu się spotkamy - choć nasze drogi się rozeszły - uśmiechnę się do ciebie z radością i będę wspominała lato pod drzewami, kiedy to uczyliśmy się nawzajem zakochani w sobie. I może przez krótką chwilę ty poczujesz to samo i też uśmiechniesz się do wspomnień, które na zawsze pozostaną naszą wspólną własnością
 

 
Kiedy za­mykam oczy, widzę Twoją twarz, kiedy idę niemal czuję Twoją dłoń w mo­jej. To jest we mnie wciąż żywe, lecz o ile kiedyś przy­nosiło mi po­ciechę, to te­raz spra­wia mi ból...
 

 

<3

Jes­teś od­po­wie­dzią na każdą mod­litwę, jaką za­nosiłam. Jes­teś pieśnią, marze­niem i szep­tem. Sama nie poj­muję, ja­kim cu­dem ty­le cza­su bez ciebie wytrzymałam...
 

 
Jes­teś każdą moją myślą, każdą nadzieją, każdym moim marze­niem i nieważne, co przy­niesie nam przyszłość: każdy wspólnie spędzo­ny dzień to naj­wspa­nial­szy dzień me­go życia. Zaw­sze będę na­leżał wyłącznie do ciebie.
 

 
Ty­le chciałabym Ci po­wie­dzieć, ale nie bar­dzo wiem, od cze­go zacząć. Może od te­go, że Cię kocham? Al­bo, że dni, które spędziłam z Tobą, były naj­szczęśliw­szy­mi dniami w moim życiu? Lub że w tym krótkim cza­sie, od kiedy Cię poz­nałam, doszłam do prze­kona­nia, że jes­teśmy jak te dwie połówki jabłka, stworze­ni po to, aby być razem?
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (2) ›
 

 
Proszę byś przed snem spoj­rzał w niebo i po­myślał o mnie, że jes­tem, żyję i za­sypiam pod tym sa­mym niebem, co Ty. Sko­ro nie mogę być przy To­bie to przy­naj­mniej możemy dzielić te chwi­le i a nuż uda nam się spra­wić, by nasza miłość trwała wiecznie...
 

 
Aby zna­leźć miłość, nie pu­kaj do każdych drzwi. Gdy przyj­dzie two­ja godzi­na, sa­ma wej­dzie do twe­go do­mu, w twe życie, do twe­go serca.
  • awatar found breath..: Piękny wpis :) Zapraszam do mnie ;3
  • awatar SzmatazJedwabiu♥: dokładnie ;* zapro do mnie
  • awatar BiGie: To jest prawda. Miłośc w najmniej oczekiwanej chwili spada jak grom z jasnego nieba! Nie można jej na siłę poszukiwac! Pozdrawiam ;*
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (4) ›
 

 
Kochać to także umieć się roz­stać. Umieć poz­wo­lić ko­muś odejść, na­wet jeśli darzy się go wiel­kim uczu­ciem. Miłość jest zap­rzecze­niem egoiz­mu, za­bor­czości, jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew własnemu...
 

 
Ona siedzi z herbatą w ręku i rozmyśla.On jest pierwszą osobą, o której myśli gdy wstaje i ostatnią kiedy zasypia. W jej głowie panuje mętlik. Nie wie co robić, siedzi samotnie, otula się wspomnieniami... Kocha tylko Jego
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (3) ›
 

 
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.
 

 
Nie ma to jak zobaczyć Go z inną.
Mimo, że to tylko Jego przyjaciółka, to tak strasznie boli. Nawet mi nie powiedział...
To jedyny facet, o którego jestem zazdrosna. Jedyny, na którym mi tak zależy. Nie wiem jak ich oddalić od siebie? Czasem chciałam bym mieć czarodziejką różdżkę i sprawić abym nie czuła bólu, oraz uczucia zazdrości.
 

 
Często się spotykacie, piszecie godzinami, wspieracie się w trudnych chwilach, kłócicie się jak stare dobre małżeństwo.Wszystko wygląda idealnie jest tylko jeden mały szczegół... To twój przyjaciel.
Nie ma nic gorszego od utknięcia w "Zone Friends"
Jesteś tak blisko osoby, którą kochasz a jednak daleko. Widzisz jak rozmawia z innymi dziewczynami, umawia się na randki, zakoc***e się... Jednak nic nie możesz zrobić w obawie o przyjaźń.
Pomimo tego, że pęka Ci serce pomagasz mu w zdobyciu "Tej wymarzonej".


 

 
Marzenia...
My ludzie umieramy na samą myśl o miłościach, które przepadły na zawsze, o chwilach które mogłyby być piękne a nie były, o skarbach, które mogłyby być odkryte, ale pozostały na zawsze niewidoczne pod piaskami. Obawiamy się sięgać po swoje największe marzenia, ponieważ wydaje nam się, że nie jesteśmy ich godni, lub że nigdy nam się to nie uda.
<Paulo Coelho>
Powinniśmy walczyć o swoje marzenia.
Pomimo tego, że wydają nam się nie realne,albo gdy nikt w nie nie wierzy.
One są po to aby je spełniać, nie ważne czy ktoś się z nich śmieje. One są twoje.
Nikt ich za Ciebie nie spełni.
Więc do dzieła!
IDŹ PRZEZ ŻYCIE I SPEŁNIAJ SWOJE MARZENIA!


 

 
Słyszałam, że nic nie dzieje się bez przyczyny.
Każdy wybór procentuje w przyszłości. Czasem niepozorne spotkanie przeradza się w coś pięknego. Życiem nie włada przypadek, wszystko z góry jest ustalone. Możemy się sprzeciwiać, ale to przegrana walka...
Czasem lepiej oddać się w ręce losu niż na siłę z nim walczyć. Kto wie może życie szykuje nam coś ciekawego?


 

 
Nie musisz trzymać mnie za rękę
Straszyć, że bez Ciebie zgubię się
Nie musisz mówić mi co piękne,
Co zatwierdzone w niebie, a co nie.

Bo choć jedno nad nami niebo
Każdy co innego widzi w nim.
I z tylu chmur ponad głową
Czarną Ty, a ja różową
Wybrałbym, wybrałbym...
 

 

Roz­mo­wa z Nim jest jak czy­tanie bar­dzo cieka­wej książki. Kiedy już po­rywa mnie ona w swój świat, czuję się nieziem­sko, ale widząc, że za­raz się skończy sta­ram się czy­tać ją co­raz wol­niej. Prze­ciągam naszą roz­mowę, marząc, by trwała wie­cznie, nie chcę jej kończyć. Ale gdy dochodzę do os­tatniego roz­działu, czy­tam os­tatnią stronę, czuję się ok­ropnie. Bru­tal­ny powrót do rzeczy­wis­tości i świado­mość, że nie jes­teś mój i nie mogę roz­ma­wiać z Tobą ty­le, ile zechcę. Nasze roz­mo­wy muszą się skończyć, tak sa­mo jak kończy się cho­ler­nie dob­ra książka. Mogę je­dynie cze­kać, aż autor­ka na­pisze kon­ty­nuację lub spot­kam Cię znów przy­pad­ko­wo na uli­cy i wy­mienisz ze mną kil­ka słów.
<Znalezione>

 

 
Ponoć gdy zazdrościmy, przekonujemy się, że kochamy...
Zazdrosna o każdy jego uśmiech skierowany do innej.
Zazdrosna o każde wypowiedziane słowo do innej...
Czekam tylko aż mnie pokocha.
Wiem,że na to potrzeba czasu, jednak Czy ja chcę czekać?
Tak bardzo chce znowu się do Niego przytulić, poczuć bicie Jego serca. Zobaczyć jego uśmiech oraz podziwiać jego styl bycia
Czy za dużo wymagam? Zapewne tak. Nie można kogoś zmusić do miłości. To musi przyjść naturalnie...
W życiu nic nie dzieje się bez przyczyny.
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (2) ›
 

 
Dlaczego My dziewczyny tak szybko się angażujemy?
Gdy poznajemy chłopaka, który wpadł nam w oko, często w głowie wyobrażamy sobie jak wyglądałby nasz związek z tym szczęściarzem. Nasze myśli krążą tylko wokół jego osoby.Jednak nie zawsze życie układa się tak kolorowo jak to miało miejsce w naszych marzeniach. Czasem po prostu realia są inne. Nasz wyidealizowany chłopak jest chamem lub podrywaczem lub co gorsza kocha inna. Owszem można mieć nadzieje, że za sprawą czarodziejskiej różdżki On się w nas zakocha. Jednak bądźmy poważne. Aby rozkochać w sobie wymarzonego chłopaka trzeba czasu. Musimy go lepiej poznać, pokazać prawdziwą siebie oraz spędzać z nim jak najwięcej czasu. Tylko bez narzucania. Nikt nie lubi być osaczany. Czujemy się w tedy jak w klace i chcemy jak najszybciej uciec. Dlatego rozkochanie w sobie chłopaka nie jest takie proste. Trzeba to zrobić umiejętnie i tak aby nasza "ofiara" się nie zorientowała a co lepsze aby myślała, że to Ona nas upolowała.
Faceci to łowcy. Interesują ich polowania. Jednak nie takie szybkie i łatwe. Oni wolą się wysilić.
Pamiętajcie: "Łatwo przyszło,łatwo poszło"
  • awatar whitefeather: Ludzie, którzy wiedzą o nas najwiecej, najbardziej ranią... @Sylw;*:
  • awatar Sylw;*: tak wiem o tym, ale dlaczego po prawie 2 latach związku znów przez niego ciepie i wylewam łzy? przecież wie o mnie tak dużo, a robi i tak swoje... ;/
  • awatar ♀ Follow m♥e. ♂: fajnie. wbijaj do mnie. witamy Ciebie :)
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (3) ›
 

 
Co to jest miłość?
Nie którzy mówią, że to uczucie skierowane do drugiej osoby połączone z pragnieniem dobra i szczęścia. Miłość to także emocje wywołane poczuciem silnej więzi międzyludzkiej. Każdy z nas chce być kochany. Dlatego życie to odwieczna wędrówka w poszukiwaniu swojej drugiej połówki. Arystoteles powiedział:"Kochać - to zap­rzeć się samego siebie, porzu­cić wszel­ki możli­wy umiar oraz rozsądek - i pędzić naj­krótszą drogą do krainy najwspanialej rozkoszy, kojącej ludzkie serce."
Tylko dlaczego nie którzy spotykają miłość swojego
życia ,a inni poszukują jej przez całe życie?
Tak samo jest ze mną.
Od najmłodszych lat pragnęłam miłości jak z bajki. Poszukiwałam tz. Księcia na białym koniu, tracąc przy tym szansę na naprawdę udane związki.
Teraz gdy poznałam idealnego Chłopaka,z którym mogłabym stworzyć związek jest moim dobrym kolegą. Niestety łączy nas tylko znajomość
Jednak nie mam zamiaru się poddawać, chcę zdobyć Jego serce i sprawić aby On mnie pokochał
Nie wiem czy mi się to uda,ale muszę spróbować.